Bliv effektiv med personaliserede skærmbilleder i Dynamics 365 Finance and Operations

Der er forskellige måder at håndtere personalisering i Dynamics 365FO eller at begrænse brugerne fra at personalisere skærmbilleder. Dette indlæg forklarer, hvordan en bruger med tilladelse til at personalisere og publicere en visning kan gemme en personalisering og offentliggøre personaliseringen til brugere, der har en bestemt sikkerhedsrolle.

Sikkerhedsrolle

En ny sikkerhedsrolle “Administrator af gemte visninger” er oprettet og kan tildeles brugere, som skal publicere personaliseringer til andre brugere.

Sikkerhedsrollen giver adgang til menupunktet “Brugertilpasning” under System administration > Opsætning.

Sikkerhedsrollen giver ikke adgang til at anvende alle personaliseringsmulighederne men kun til en begrænset del af funktionaliteten.

Funktionalitet til rådighed for den nye sikkerhedsrolle “Administrator af gemte visninger”:

Den fulde funktionalitet til rådighed for System administrator:

Eksempel – indkøbsordre

“Standard view” for en indkøbsordre ser således ud:

Efter at nogle kolonner/felter er skjult, er der lavet et mere enkelt skærmbillede, der indeholder de oplysninger, der ønskes vist for brugerne med en bestemt sikkerhedsrolle:

Vælg “pil ned” til højre for Standard view. Vælg Gem som for at gemme det mere enkle skærmbillede.

Giv personaliseringen et navn, eventuelt en betegnelse, vælg eventuelt Ja til “Fastgør som standardværdi” og gem personaliseringen.

Efter at personaliseringen er gemt er der to visninger til rådighed: Standard view eller Enkel indkøbsordre. Den enkle vises næste gang brugeren åbner en indkøbsordre, da den er ”Fastgjort som standardværdi”.

Gå til Systemadministration > Opsætning > Brugertilpasning. Det enkle indkøbsordre skærmbillede er gemt under “Personlige visninger”. Vælg den og vælg “Publicer”.

Vælg om visningen skal “Publiceres som standardvisning” for de valgte sikkerhedsroller, hvilke juridiske enheder den skal anvendes i og vælg “Publicer”.

Den publicerede visning gemmes under “Publicerede visninger”:

Log på med en bruger, som har tildelt sikkerhedsrollen “Accountant” = Bogholder.

Det publicerede skærmbillede er nu valgt standard for brugeren.

Brugere har stadig “standard view” til rådighed. Det er muligt at begrænse personaliseringer og kun tillade en fælles personalisering.

Konklusion

Funktionaliteten er meget anvendelig, nem at bruge og medvirker til at forbedre brugernes effektivitet når skærmbilleder ikke indeholder overflødig information.

Af: Sten Baumgarten, Functional Architect, Finance Lead

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i at vide mere, så står Sten gerne til rådighed for at besvare dine spørgsmål. Sten kan kontaktes på +45 63 11 65 02 eller sba@cloud-agility.com.