Microsoft siunnersorteqarfia nutaaq ilassiartoruk.

Cloud Agility inu:it-p anguniakkatigut suleqatigiinnissamik
isumaqatigiissuteqarluni neqeroorutinik annertusaavoq.

Suliffeqarfivit suut periarfissarinerai paasiniarlugit peqataagit.

Ulloq

20. maaji 2022

Piffissaq

8:30 – 15:00

Sumiiffik

inu:it, Issortarfimmut 6, Nuuk


Pilersaarut

08:30 Nalunaarsuineq ullaakkorsiornerlu


09:00 Anders Hoffgaard, Pisortaaneq, inu:it tikilluaqqusissaaq

Pingaarnertut Qarasaasialerinermi-attaveqaasersuusiorneq piginnaasaqarfigaarput. Taassumap ilaatigut imarivai, netværk, server/storage, backup, sillimaniarneq, ilitsersuineq, siunnersuineq, ilusilersuineq, kiisalu Qarasaasialerinermi-aaqqiissutinik ajornartunik piviusunngorsaanerit. Toqqammavittut piginnaasatigut tunniukkusuttagarput tassaavoq sullitap pisariaqartitaata ajornartorsiutaatalu aaqqiiviginissaa – naleqartitanik pilersitsineq pingaartitaraarput. Tamanna ajornartut nalunarsinnaasullu paasiuminartunngorlugit ajornaallisarneritigut pilersittarparput.

Suliat annikikkaluarpata annertugaluarpataluunniit – firewall nutaaq imaluunniit attaveqaatit aallaqqaataaniik allanngortitassaappata suliap naammassinissaanut piginnaasat eqqortut pigaagut.


09:15 Business Central – naliginnaasumik – Mogens Bechsgaard, Solution Architect, Cloud Agility

Dynamics 365 Business Central/NAV atorlugu Cloud Agility suliffeqarfinnut mikinernut anginernullu aaqqiissummik tamakkiisumik neqerooruteqarpoq. Dynamics 365 Business Central/NAV suliffeqarfinnut tunisassiorfiusunut, niuerfiusunut, quersuaqarfinnut aamma nassiussanik ataqatigiissaariffiusunut aningaasaqarnermilu aqutsiveqarfiusunut tulluussagaavoq. Cloud Agility-mi suliffeqarfik pitsanngorsarusullugu teknik siulliunnagu ingerlaatsit aallaavigisarpagut sullitatsinnullu naleqartitanik pilersitsisarluta, minnerunngitsumillu attavilersuutitigut pitsaanerpaanik atortorissaarutinik peqarnissaat qulakkeertarlutigu.

Mogensip ataani taakkartorneqartut qulequttat sukumiisumik nassuiaateqarfigissavai:

  • Quersuaqarneq aamma Nassiussanik ataqatigiissaarineq
  • Ingerlaatsinik suliffissuaqarfinni tunisassiorneq aamma nalunaarsuineq
  • Microsoft Power BI
  • Scannerinermi aaqqiissutissat
  • Elektroniskimik uppernarsaatinik ingerlatsineq

12:00 Ullup qeqqasiorneq


13:00 Business Central qanoq aallartinneqarsinnaava? Jørgen Peter Rasmussen, Piginneqataasoq aamma Tuniniaanermi Pisortaaneq, Cloud Agility

Jørgen Peter Rasmussen Cloud Agility-p aamma inu:it-p suleqatigiinnerisa qanoq suliffeqarfinnut naleqarsinnaanera pillugu oqaluttuartoq tusarnaaruk. Cloud Agility Microsoft iluani Piginnaasaqarnikkut Siunnersorteqarfiuvoq misilittagartooq ilaatigut Dynamics 365 Business Central/NAV aallutaralugit. Jørgen Peter Rasmussen Cloud Agilitymik pilersitseqataallunilu piginneqataavoq, taassumalu saniatigut ERP-silarsuaani ukiut 20-t sinnerlugit misilittagaqarluni.


14:00 Pilersaarut aaqqissuussaasoq naammassissaaq – naapisimaarnissamut periarfissaq aamma 1:1 isummersoqatigiinneq


15:00 Ullormik naggasiineq


Submit


Aaqqissuussaq ukunannga suleqatigiissutigineqarpoq: