Industri 4.0 – I Cloud Agility har vi store ambitioner

En af dem lyder ”Vi vil opleves som et trygt og værdiskabende valg, når danske produktionsvirksomheder skal vælge et Microsoft ERP-konsulenthus”.

Det er en stor og spændende udfordring, men vi er klar til at tage bolden op, og skyde den i mål!

For at føre vores ambition ud i livet, har vi igangsat en række aktiviteter og sat os nogle vigtige mål. Vores ambitioner skal være mere end blot ord på et stykke papir. Vi handler efter det vi siger, for at gøre os fortjent til at blive det foretrukne ERP-hus for danske produktionsvirksomheder.

Hvordan kommer vi derhen?

Vi er godt på vej, og vi ved også, at det sidste stykke kræver en ekstraordinær indsats. Så derfor har vi udvalgt en række fokusområder og initiativer, der skal sikre vores kunder, at vi rent faktisk ER den fortrukne rådgiver og samarbejdspartner indenfor produktion.

Industri 4.0 bliver til produktion 4.0

Vi har indledt et strategisk samarbejde og partnerskab med Aalborg Universitet – Innovation Factory North, hvor der sættes fokus på hele tankegangen bag industri 4.0, og den transformation, der naturligt skal følge med, når digitaliseringen sætter sine spor alle steder i produktionen. Kombinationen af Universitetets forskning, vores praktiske erfaring og evne til at eksekvere på digitale løsninger, giver vores kunder et godt udgangspunkt for at lykkes med at skabe forretningsmæssig værdi ved udnyttelse af teknologier. Dette går under benævnelsen Industri 4.0.

”Smart Production”, IOT, Remote assistent, Virtuel- og Augmented Reality er alle ord, der bliver nævnt i forbindelse med Industri 4.0. Hos Cloud Agility uddanner vi medarbejderne, ligesom vi investerer rigtig meget tid i at sikre, at vores konsulenter forstår at bruge de nye teknologier og tankegange til at løfte vores produktionskunder til næste niveau. Vi kalder det Produktion 4.0.

Test
Johnny Amby Larsen, Dynamics Solution Architect – Mix reality

Forandringsledelse

Mennesket skal være i centrum for transformationen. Industri 4.0 udgør en kulturel og menneskelig udfordring, i forbindelse med den teknologiske udvikling. Succes afhænger i høj grad af en god plan og at medarbejderne, der skal eksekvere, har forståelse for transformationen. Det er en svær disciplin, og derfor tager vi helt naturligt kunderne i hånden, og sikrer, at de bliver hjulpet igennem denne proces.

Procesoptimering

Bag enhver succesfuld IT-implementering ligger der et godt forarbejde. En produktionsvirksomhed er en kompleks størrelse, hvor sourcing, supply chain, logistik, produktionsplanlægning samt -opfølgning er kritiske faktorer og discipliner. Det giver en del processer og forretningsgange at holde produktionen strømlinet. Med vores Management Konsulenter sikrer vi, at alle processer og arbejdsgange bliver analyseret således, at vi kan komme med det bedste bud på den fremtidige digitalisering. Resultatet er optimering af forretningen og et meget bedre flow i dagligdagen.

Når viden og erfaring bliver til godt håndværk

– er det ingen sag at tage ansvar hele vejen fra salg og indtil vores kunder er kommet i drift.

Vi har fra Cloud Agilitys start valgt at ansætte konsulenter med viden omkring digitalisering, ERP samt med erfaring fra produktionsvirksomheder. Det er dygtige folk, der kender sproget og tankegangen i en produktionsvirksomhed. Vi tør sende dem ud til vores kunder og de tør udfordre virksomhedens tankegang med ét mål for øje; at gøre det, der er bedst for vores kunder.

Talentudvikling

For at sikre, at vores medarbejdere sidder med den nyeste viden – og med de seneste certificeringer – har vi bevidst udskilt vores talentprogram i et selvstændigt område. Dette sikrer, at der er fuld fokus på, at medarbejderne er topkvalificerede, og at vi hver gang stiller med det stærkeste hold med den rette og bedste viden til opgaven. Det er vores kunders garanti for et stort udbytte af samarbejdet.

Den ærlige rådgivning

Vi vil gøre det, der bedst for kunderne, og så vi vil strække os lidt længere endnu. Det, vi siger til kunderne, er også det vi siger indadtil. Den ærlig rådgivning betyder, at vi lader os udfordre og samtidig udfordrer kunden. Vi tør også godt sige nej.

Standard versus tilretninger

Hver produktionsvirksomhed har sine kendetegn og særlige udfordringer. I forbindelse med implementering af nyt ERP-system vil der derfor være mange ønsker og krav. Fremfor at lave kundespecifikke tilretninger, forsøger vi hos Cloud Agility, i størst muligt omfang, at konfigurere og rådgive vores kunder til at benytte standard funktionalitet. I de tilfælde, hvor det ikke lader sig gøre, da der kan være en forretningsmæssig fordel i at tilpasse systemet, har vi meget erfarne udviklingsressourcer med indgående kendskab til produktion og integration, der bistår vores konsulenter med udvikling i henhold til Microsoft “best practice”. Som Kunde hos Cloud Agility kan I derfor forvente, at vi stiller med kompetente, passionerede og dedikerede konsulenter, samt rådgiver om at benytte Microsoft godkendte ISV-moduler.

Vi har en forventning om, at alle vores kunder er referencekunder – dette sætter krav til os hele tiden, og det har vi det godt med. Vi vil være den fortrukne samarbejdspartner.

Samarbejdspartnere

Netop for at kunne leve op til vort høje ambitionsniveau, og for samle det bedste hold, har vi indgået samarbejdsaftaler med en række virksomheder:

Arrows er vores distributør af licenser, også en stor spiller på IOT-markedet

Aalborg Universitet – Innovation Factory North, forsker i Industri 4.0

AMC Banking leverer bank integration til Dynamics 365

Mark Information er kendt for deres workforce management-løsning ProMark

SignUp Software har udviklet en ISV-løsning til elektronisk leverandørfakturaer – ExFlow

SynergyXR leverer løsninger indenfor AR og VR

Tabellae kendt for output management løsningen Lasernet