Nye funktionaliteter i Dynamics 365FO

Ny momsfunktionalitet (service) på vej fra Microsoft

Hvis din virksomhed har flere selskaber eller har kunder og leverandører med leveringsadresse i flere EU lande, er nedenstående måske relevant.

Håndtering af flere momsnumre i forskellige EU-lande:

  • Et selskab med flere momsnumre
  • Selskabets kunder eller leverandører har flere momsnumre
  • Selskabet flytter varer (ordrer) mellem forskellige momsnumre

Funktionaliteten er lige nu i Private Preview, kommer herefter i Preview og til sidst bliver det til rådighed for D365 kunder.

Momsservicen er integreret med FO, Commerce og Project Operations

Ny (global) lageropgørelsesfunktionalitet på vej fra Microsoft

Hovedformålet med løsningen er, at en koncern kan opgøre værdi af varelager efter forskellige værdiansættelsesprincipper:

  • Koncernrapportering ex. standard cost
  • Lokal rapportering ex. FIFO

Løsningen kan opgøre lagerværdier på tværs af alle regnskaber i koncernen og bruge forskellig valuta, valutakurser og kalendere til forskellige principper.

Funktionen er lige nu i Preview og er integreret med FO.

Begge løsninger forudsætter miljøer, som er Tier2 eller højere.

Hvis du er nysgerrig på at få mere af vide, er du velkommen til at sende en mail til Sten Baumgarten på sba@cloud-agility eller ringe på 63 11 65 02