Ugens pletskud fra Cloud Agility

Coronaen har stoppet mange ting, men gudskelov ikke skabelsen af nyt liv. I sin fritid driver Preben N. G. Jensen et fritidslandbrug.

På Prebens gård “Visgaard” i Vejrum får hans kreaturer ca. 50 kalve i løbet af vinteren, så de til foråret og hele sommeren er klar til at udføre naturpleje, for at bevare de lysåbne arealer og skabe rum for rigt dyre- og faunaliv. Naturligvis drevet bæredygtigt og uden brug af gødning eller giftstoffer. Helt naturligt. På billedet ses en af de helt nye kalve fra “Visgaard”.

Til daglig er Preben Functionel Architect hos Cloud Agility, og hjælper vores produktions- og logistikkunder med optimering og digitalisering af deres forretningsprocesser. Preben har 30 års erhvervserfaring med Microsofts ERP systemer på begge sidder af skrivebordet. De sidste 10 år som konsulent på Dynamics AX.

Du kan træffe Preben på 40 12 87 43 og e-mail pnj@cloud-agility.com