Webinar Tech Tuesday

For English version see below

Vores sidste Webinar havde fokus på Microsoft Power BI og den integreret rapport funktion som en del af Dynamics 365 Finance and Operation, og en snak om en alternativ måde at se rapporter på, udenfor Dynamics og Power BI systemet. Vores næste Webinar, som vi har valgt at kalde Tech Tuesday, kommer til at have fokus på de tekniske elementer af backend, hvor vi vil give et detaljeret billede af det tekniske setup. Her kommer vi blandt andet ind på en specifikation af databaserne, de teknologiske detaljer og meget mere. Med andre ord kommer vi til at fokusere på Dynamics og Business Intelligence og deres funktionalitet.

Vi begynder med en kort gennemgang af vores sidste Webinar, hvor vi derefter går videre til en snak om backend. I forlængelse af vores Tech Talk den 3. november, har vi en get started workshop on-site, da vi ved at det er nemt at begynde med Power BI, men det for nogen også kan være en udfordring, vi vil på denne workshop gennemgå de forskellige funktioner, og vi vil forsøge at gøre brugen af rapporter og dashboards mere forståeligt for alle. Vi slutter at med en spørgesession, hvor alle spørgsmål er velkommen.

Du kan tilmelde dig Webinaret her

Vi glæder os til at se dig!

English Version

Our last successful Webinar about Microsoft Power BI focused on the integrated reporting setup included in the Dynamics 365 Finance and Operation, and an alternative setup when wanting to see the reports outside the Dynamics system and from Power BI. The next Webinar, Tech Tuesday, will focus on the technical elements of the backend this is: a detailed picture of the technical setup, with a specification of databases, the technological details, and more. In other words, We will talk about Dynamics and Business Intelligence Setup and their functionality.  We will begin the Webinar with a short resumé of the last Webinar, and then we will talk about the back end. As an addition to the Tech Tuesday, we will host an on-site get started workshop with the audience. For this part, we will direct the focus towards the different targets. This ensures a focus on for example CRM reports, Dynamics, Business Central or Excel. Starting with Power BI is very easy, but it can also be challenging, therefore, on this on-site workshop, we will immerse ourselves into the functions, and will seek to make the use of reports and dashboards more understandable for everyone. Lastly, a Q&A session follows, where all questions are welcome.

Sign up here

We are looking forward to seeing you at Tech Tuesday